Photo

Börötzky Gábor (1789-1846) és fia, Börötzky Dániel (1829-1879). Ezen két Böröczky ősünk sírköve a legrégebbi, amely jó állapotban fennmaradt az adászteveli református temetőben.

Photo

 

 

 

 
Böröczky Géza

Élt: 1889-1972
Vendéglős, üzleti vállalkozó, a pápai Böröczky Domb névadója. Pápa város gazdasági életének ismert egyénisége volt. Vendéglője, a róla elnevezett Böröczky Dombon állt, híres volt magas színvonalú választékáról és igényes szolgáltatásairól. Pápán és Bécsben végzett vendéglátási felsőfokú iskolákat. A pápai ipartestületnek vezetőségi tagja volt. Részt vett a református gyülekezet presbitériumának munkájában.

1931-ben a Pápai Református Kollégium, fenállásának 450. évfordulóján, ő volt megbízva a 800 fős díszebéd megszervezésével és lebonyolításával. Szakértelmét az ünnepségen megjelent Horthy Miklós kormányzó úr is elismerőleg méltatta és személyesen gratulált neki.

Photo

Photo

 

 
Böröczky Ede

Élt: 1892-1968
Földbirtokos, üzleti vállalkozó. Mezőgazdaság és állattenyésztés mellett, húsfeldolgozó üzeme és hentes üzlete is volt. Övé volt a kisdémpusztai birtok a kastéllyal. Földjeinek művelésében és üzemeiben, a legmodernebb technológiai eljárásokat alkalmazta. 1949-ben birtokait és üzemeit államositották.

A Kisdémpusztai kastély és a hozzátartozó kápolna arról híres, hogy ott tartotta esküvőjét Kossuth Lajos és Meszlényi Terézia. A kastély tulajdonosa akkoriban a menyasszony édesapja, gróf Meszlényi Ferenc volt.

Photo

Photo

 

 

 
Böröczky Gizella (1915-1978) és férje, Dr. Szőllősy Sándor (1900-1970)

Böröczky Gizella Pápán született, a Református Kollégium diákja volt. Grazban tanult német és angol nyelvet. Az 1960-as és 70-es években, főhivatású tolmács és idegenvezetőként dolgozott Budapesten. Emlékezetes munkája volt a Liszt Ferenc Nemzetközi Karmester versenyen a német résztvevők mellett teljesitett tolmács munkája.

Photo

Dr. Szőllősy Sándor Pápa város polgármestere ill. helyettes-polgármestere volt 1943 februártól 1948 júniusig. Közigazgatási munkájában sokat tett a város fejlesztéséért, biztonságáért, a lakossági kezdeményezések és az üzleti vállalkozások sikeréért. A Böröczky családokat jogi és egyéb tanácsokkal önzetlenül támogatta. Tagja volt a református gyülekezet presbitériumának.

 

 

 
Böröczky Kornél

Élt.: 1929-1995

Nemzetközi hírű vadgazdasági és vadászati szakértő. 1950-től a Szekszárdi Erdőgazdaság, majd Gemenci és Lovasberényi Vadgazdaság vadászati szakértője ill. vezetője. 1959-ben tagja, annak a vadászcsoportnak, amely Kelet-Afrikába indul múzeumi relikviákat gyűjteni. Több könyve jelent meg vadászatról. Szobra, Baján, az Erdőgazdaság épülete előtt áll (Farkas Pál alkotása 2002-ből).

Photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Böröczky Ferenc

Élt: 1921-2004

Festőművész. Öttevényen született, de élete nagyrészét a Balaton mellett töltötte. Eredetileg címfestő volt, de már fiatal korától kezdve szivesen foglalkozott képek festésével. Tájképek mellett érdekelte a szoba belsők és portrék ábrázolása. Kiállitott képei a balatonszemesi Kékfrankos Galériában láthatók, amelyben családja egyben vendéglőt is üzemeltet.

Photo

 

 

 

 
Böröczky József

Élt: 1897-1944
Pápa város rendőrkapitányságán szolgált, mint rendőr-tiszthelyettes. Fegyelemmel és méltósággal szolgálta Pápa város rendjét és lakosságának biztonságát. Korai halála, szép rendőrtiszti karrierjét vágta félbe.

Photo

 

 

 
Böröczky Dezső

Élt: 1902-1970
Községi főjegyző, Adásztevel. Itt született 1902-ben régi nemesi családból. A középiskolát a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában, a közigazgatási tanfolyamot Szombathelyen végezte. 1923-ban s. jegyző lett Takácsin. 1929-ben hely. jegyző Adásztevelen, a következő évben pedig vezető jegyzővé választották. Nevéhez fűződik a pápa-adászteveli út megépítése és az önkéntes tűzoltóegylet megszervezése, amelynek elnöke, továbbá a hősi emlékmű létesítése. Megírta a nemesi közbirtokosság történetét. Elnöke volt a testnevelési bizottságnak és a járási mezőgazdasági bizottságnak. Felesége: Balogh Lenke, gyermekei: Katalin, Dezső és Géza.

Photo

 

 

 

 

 
Böröczky Imre

Élt: 1911-2003
Országosan ismert kertészeti szakembervolt. Budapesten Nagytétényben lakott. A Budafok-Tétény Kertbarát Kör tiszteletbeli elnökévé választották. 1999-ben a XXII. kerület díszpolgára megtisztelő címet nyerte el. A nagytétényi Óhegyen az otthonául szolgáló családi házhoz és borospincéhez szervesen hozzátartoztak a kemény munkával, tanulással, nagy tudással gondozott gyönyörű gyümölcsfa és szőlőültetvény sorok is. Kertjében az érdeklődőknak rendszeresen tartott metszési bemutatókat.

Böröczky Imrét a XXII. kerület saját halottjának tekintette, temetésén a polgármester és a budafoki evangélikus lelkész mondott búcsúztatót, emlékeztetve Imre fáradságot nem ismerő, értéket teremető, egyházához, vallásához, magyarságához hittel, hűséggel ragaszkodó életútjára.Photo

 

 

 

 

 
Böröczky József

sz. Budapesten, élt: 1948-2011-ig

 

1948. március 3-án született a kitűnő humorista, aki főleg a paródia műfajában nyújtott kiemelkedőt. 1976-tól a Kamara Varieté tagja volt, 1985-ben a Vidám Színpad társulatához csatlakozott, majd 1992-ben átszerződött a nagy riválishoz, a Mikroszkóp Színpadhoz, ahol mindjárt a társulat egyik alappillérének számított. Nevét paródiái tették híressé. Legyen az Kabos Gyula, Bill Clinton vagy Latinovits Zoltán, könnyedén, fergeteges humorral volt képes bárkit utánozni. Elképesztő módon tudott idegen nyelven halandzsázni, a Paródiák Kádártól Clintonig című albumán például tizenöt változatban - francia, német, vietnámi, olasz, szlovák, arab, görög, finn, spanyol, román, kínai, szerb, japán, orosz - ad elő nyelvparódiákat. Böröczky Józsefet 2006-ban A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

 

Másik szakmája - inkább szívügye - a motorverseny-közvetítés volt. Farkasházy Tivadar nevezte el Böröczkyt a hazai motorsport mozgó lexikonának. Tudására a szakma is hamar felfigyelt. Közel húsz évig az Eurosport ismert kommentátora, a gyorsasági motorsport polihisztora, óriási motoros gyűjtemény tulajdonosa volt. Annyi információval rendelkezett erről a sportágról, hogy amit Ő nem tudott, azt valószínűleg már nem is érdemes tudni.

2011 szeptemberében hagyta el a földi világot. Utolsó fellépése a tapolcai Böröczky találkozón volt, 2011 júliusában. Rokoni szeretettel tartjuk meg emlékezetünkben.

Photo

 

 
Böröczky Gábor

Élt: 1915 - 1982

 

1915-ben Marcaltőn született az adászteveli Böröczky Antal hentes és mészáros negyedik gyermekeként. Keresztelése Adásztevelen volt. Anyja Antal Ilona, aki Antal Gábor és Antal Géza református püspökök családjából származott, ezért is kapott a kisfiú két keresztnevet: Böröczky Gábor Géza. A Pápai Református Kollégiumban, érettségizett, majd leklészi hivatást tanult a Pápai Theológián. Külföldi ösztöndíjjal 1-1 szemesztert  Bécsben, Halleban, Bielefelden és Lobetálban tanult, gyakornokoskodott.
Lelkészi diplomájának megszerzése után a felvidéki Fülekre helyezték, ahol a gyülekezetnek már évtizedek óta nem volt lelkésze. Gyülekezet- és templomépítés volt a nagy cél, közben megélhetését egy füleki gyárban betöltött állása biztosította. 1944-ben feleségül vette Háry Erzsébet tanítónőt. Fülekről 1945-ben magyarságuk miatt kiutasították őket. A gyülekezet ekkor már 800 lelket számlált, de a templomépítésre 1998-ig várni kellett.
3 év szerecsenyi szolgálat után 1949-ben Ősiben talált új otthonra, ahol élete végéig szolgált. Ősiben is rombadőlt templom, lelkészlakás és falu fogadta, de erős hittel és hangya szorgalommal, az ötvenes évek politikai ellenszelében véghezvitte a vállalt munkát. Az ősi gyülekezet emlékét 2002-ben emléktáblával örökítette meg. Születésének 100-dik évfordulóján bensőséges emlékünnepéllyel fejezték ki szeretetüket egykori lelkészük iránt.

 

 

 
Böröczky Gáborné (Háry Erzsébet)

Élt: 1921 - 2015

 

1921-ben Budapesten született. Családi nehézségek miatt gyermek éveit végig intézetekben, nyarait a nagymamájánál töltötte. A tanítóképzőt Győrben 1941-ben végezte el. Tanítónői munkásságát az alföldi tanyavilágban Feketehalompusztán kezdte.
1944-ben ment férjhez Böröczky Gábor felvidéki református lelkészhez. Böröczky Gábor az adászteveli Böröczkyek leszármazottja. Apja Böröczky Antal vendéglős és mészáros volt Marcaltőn. A középiskolát, majd a teológiát is Pápán végezte. Pályakezdő lelkészként helyezték Felvidékre, Fülek városba 1941-ben.

Fülekről 1945-ben magyarságuk miatt kiutasították őket. Böröczky Gábort néhány év szerecsenyi szolgálat után 1949-ben helyezték Ősibe, a háború alatt romba dőlt Veszprém megyei faluba, egyházi szolgálatra. Ott Erzsike magyar -történelem szakos tanárként dolgozott 27 éven át, nyugdíjba vonulásáig.

 

Tanári és lelkész feleségi munkája mellett aktív volt a falu kultúrális életében is, felnőtt irodalmi szakkört, író olvasó találkozókat, nemzetközi népek barátsága esteket szervezett. Diákjai között számos elismert nagyságot találunk, mint pl. Kubik Anna Kossuth-díjas színművészt.
Férje halála után 1983-ban Győrbe költözött, ahol pedagógusként tovább dolgozott, és a győri református gyülekezet munkájában is aktív szerepet vállalt.
Ősihez élete végéig ragaszkodott, kedves emlékeket őrzött erről az időszakról, ahol minden akkori nehézség ellenére élete legkiegyensúlyozottabb, boldog éveit élte.
A Magyar Állam életművét 2011-ben Magyar Érdemrend Lovagrend Keresztje kitüntetéssel jutalmazta.

 

Böröczky Gáborné

 
Böröczky Károly

Élt: 1948 - 2022

 

Megemlékezés - A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara területi szervezetének tagsága nevében (Megjelent a Veszprém vármegyei Naplóban 2022 decemberben.)

 

Böröczky Károly növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szaküzemmérnök Nemesgörzsönyben született 1948 június 17-én. Szakirányú végzettségeit a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerezte.

1968-tól a nemesgörzsönyi Béke Mgtsz-ben előbb kertészeti, majd növényvédelmi szakirányítókét dolgozott, 1974-től a Kinizsi Mgtsz növényvédelmi szakirányítója, 1998-tól pedig egyidejűleg a szövetkezet elnöke volt nyugdíjba vonulásáig. 2015-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bejegyzett szaktanácsadója.

Böröczky Károly az elsők között vett részt a növényvédelmi szakemberek érdekképviseleti szervezetének megalakításában, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Veszprém Megyei Területi Szervezetének alapító tagja.

 

2012-től 2020-ig az országos kamara növény-, környezet- és élelmiszer-biztonsági bizottságának tagja. 2016-2020 között a Veszprém megyei területi szervezet etikai és fegyelmi bizottságának elnöke.

Szakmai és kamarai munkájáért 2007-ben Kiváló Növényorvos kitüntetést kapott, 2018-ban pedig Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült. Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk a kollégára.

Photo