bgeza

Böröczky Géza

A Böröczky Géza-díjjal az alapító célja az, hogy méltó emléket állítson a díj névadója, Böröczky Géza pápai vendéglős és üzleti vállalkozó jelentős szakmai életművének, Pápa város vendéglátása és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységének, és segítsen azt az utókor számára megőrizni. További célja az, hogy a díjjal évente megjutalmazza a Pápai Gazdasági Szakkképző Iskola és Kollégium egy vagy több erre érdemes tanulóját.

 

A díj névadója Böröczky Géza (1889-1972) sikeres vendéglős, üzletember, Pápa város gazdasági életének ismert egyénisége volt. Vendéglője a később róla elnevezett Böröczky dombon állt és híres volt magas színvonalú ételválasztékáról és igényes szolgáltatásairól. A szakmai ismereteket a pápai szakiskolában sajátította el, majd a bécsi vendéglátópari iskolában tanult tovább és szerzett nemzetközi tapasztalatokat. Pápán vezetőségi tagja volt a városi ipartestületnek, részvényese a szódagyárnak, a Pápa melletti Igalpusztán mintagazdaságot alakított ki. Emellett résztvett a református gyülekezet életében is, mint presbiter. A Böröczky vendéglő 1913-ban nyitotta meg kapuit és 1949-ben kényszerült bezárni, az államosítási intézkedések miatt. 


A díjat a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és tagintézményének egy vagy több kiváló tanulmányi eredményű tanulója nyerheti el, aki a tárgyi tanévben

- kiváló előmenetelt ért el a vendéglátóipari vagy kereskedelmi ismeretek elsajátításában,

- törekedett a magyar nemzeti hagyományok és magyarság-tudat elsajátitására és ápolására,

- szilárd jellemű és etikus viselkedésű volt.

 

A díj átadására az alapító és az iskola közötti megállapodás értelmében minden évben az iskola tanévzáró ünnepélyén kerül sor, első ízben a 2009/2010-es tanévben. A díjat az alapító, vagy meghatalmazottja adja át. A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és jutalmat kap. A kitüntetettre az iskola tantestülete tesz javaslatot, a kitüntetés odaítélésében az alapító dönt.
A díjat a névadó unokája, dr. Szőllősy Szabolcs közgazdász alapította 2010 áprilisában.

Kelt.: 2010. Április 10-én