ssandor

Dr. Szöllősy Sándor

A Dr. Szőllősy Sándor-díj alapításával az alapító célja az, hogy méltó emléket állítson a díj névadójának, dr. Szőllősy Sándornak, a Pápai Református Kollégium egykori diákjának és Pápa város későbbi polgármesterének, valamint az ő jelentős közigazgatási és közéleti munkásságának, és segítsen azt az utókor számára megőrizni. További célja az, hogy a dijjal évente megjutalmazza a Pápai Református Kollégium gimnáziuma egy vagy több erre érdemes tanulóját. 

 

A díj névadója, Dr. Szőllősy Sándor (1900-1970) 1906-tól 1918-ig volt a református kollégium diákja, később jogi diplomát szerzett, és jogtanácsosi beosztásban dolgozott a városházán. A pápai református gyülekezetben prespiteri feladatokat látott el. 1942-ben helyettes polgármesteri, majd 1944-ben polgármesteri kinevezést kapott és ebben a beosztásában dolgozott 1945 áprilisáig. A város vezetőjeként példamutató módon tevékenykedett pápa város és a református kollégium fejlesztése, és a legjobb hagyományok ápolása érdekében. A kollégium vezetősége és pápa város lakossága mindig tisztelettel és megbecsüléssel emlékezett rá.


A díjat a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma egy kimagasló tanulmányi eredményű tanulója nyerheti el, aki a tárgyi tanévben

- kíváló előmenetelt ért el;

- törekedett a magyar nemzeti hagyományok és magyarság-tudat elsajátítására és ápolására;

- szilárd jellemű és etikus viselkedésű volt.

 

A díj átadására az alapítók és az iskola közötti megállapodás értelmében minden évben az iskola tanévzáró ünnepélyén kerül sor, első ízben 2010. évben. A díjat az alapító vagy meghatalmazottja adja át. A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és jutalmat kap.
A kitüntetettre az iskola tantestülete tesz javaslatot, a kitüntetés odaítélésében az alapító dönt.
A díjat a névadó fia, Dr. Szőllősy Szabolcs közgazdász alapította 2010 áprilisában.

Kelt.: 2010. április havában