betu történeti és népességi kutatások azt bizonyitják, hogy a Böröczky család egyike volt annak a 12 családnak, amelyeket Árpád fejedelem röviddel a honfoglalás után, a X. század első felében telepitett le a Bakonytól északra, a mai Veszprém megye területén. Ezt a települést később a helyi lakosság Tevel Árpádházi herceg, Árpád fejedelem unokája után Tevelnek nevezte el, az adományozóra emlékezve. Az elmúlt több, mint ezer év alatt a teveli Böröczky családnak számos ága alakult ki, mégis e családok többsége századokon keresztül Tevel illetve a közeli Pápa város lakója volt. Csak az utóbbi két évszázad eseményei idézték elő, hogy a Böröczkyek más hazai tájak, valamint külföld felé vették útjukat, letelepedtek és új otthont teremtettek. Ma számos Böröczky család él Tevelen az ősi fészekben , Pápán, és más városokban a Kárpát medencében, valamint külföldön, részben a tengeren-túlon, pl. Ausztráliában, Amerikában. Legtöbbjük tudatosan ápolja eredetét, adászteveli gyökereit, lelki örökségét.

A rokoni kapcsolatok kiderítése és a teljes családfa felrajzolása folyamatban van, hosszadalmas és szorgalmas levéltári és anyakönyvi kutató munkát igényel, de nem lehetetlen.

A Böröczky családokról szóló honlap célja az, hogy emléket állitson nemes elődeinknek és kapcsolatot épitsen a jelenkor Böröczky leszármazottai között.